Nendtvich Károly: Kubínyi Ferencz és Ágoston életrajzuk (Értekezések a természettudományok köréből, 7/12., 1876)

É 11 T E К E Z É S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magtar Tudományos Akadémia. . -------- , Ж A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 8ZEKKE8ZTI SZABÓ JÓZSEF, osztAlytitkár. VII. KÖTET. XII. SZÁM. 1876. KUBÍNYIFERENCZ ÉS ÁGOSTON ÉLETRAJZUK. % NENBTVICH KÁROLY, R TAGTÓL. (Felolvastatott a M. T. Akadémia 1876. jun. 26. tartott összes ülésén.) BUDAPEST, 1876. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék