Dr. Fleischer Antal: Vizsgálatok a Kolozsvári M. Kir. Tud. Egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 7/15., 1876)

É RTEК EZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÓRÉBÓL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF 08ZTÁLYTITKÁR. VII. KÖTET. XV. SZÁM. 1876. VIZSGÁLATOK A KOLOZSVÁRI M. KIR. TUD. EGYETEM VEGYTANI INTÉZETÉBŐL. 6) A CYAMV VEGYÍTETEK SZÖVETI ALKATÁRÓL. KÖZLI Dr. FLEISCHER ANTAL, Л VEGYÉSZET NY. R. TANÁRA A KOLOZSVÁRI M. К. T. EGYETEMEN. (Beturjesztetett a lll.^osziály illésén, 1870. június 12-ón.) BUDAPEST, 1876. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék