Schenzl Guidó: Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben (Értekezések a természettudományok köréből, 8/1., 1877)

ERTEKEZESEК A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magvar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELE T É 15 Ö L SZKRKESZTI SZAIIÓ JÓZSEF, OSZTAT. YTITKÁR Vili. KÖTET. I. SZÁM. 18 AZ I S О Gr О N О К RENDHAGYÓ M EN E T É RÖL MAGYARORSZÁG ERDÉLYI RÉSZEIBEN. SCHENZLGUIDÓ R. TAGTOL. HÁROM TÁBLÁVAL. (Előadta a III. osztály ülésén 1876. deez. 4.) — -S Ára 40 kr. BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA., (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék