Dr. Schvarczer Viktor: A hortobágyi keserüviz elemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 8/2., 1877)

ÉRTEKEZÉSEK a természettudományok köréből. Első kötet. 1807—1870. I. Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. — A polhorai sósforrás vegy elemzése. Than Károlytól (1867.) Ára 12 kr. — II. A közép idegrendszer szürke Iiományának és egyes ideggyökök eredeteinek tájviszonyai. Lennossék Józseftől (186 ) Ára 12 kr. — ül. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban. Z lám ál Vilmostól (1867.) Ára 30 kr. — IV. Két új szemmérészeti mód. Jend ráesik Jenőtől (1867.) Ara 70 kr. — V. A magnetikai lehajlás megméréséről. Schenzl Guidótól (1867.) Ára 30 kr. — VI. A gázok öss/enyomhatóságáról. А к i n Károlytól (1867.) Ára 10 kr. — VII. A Szénéleg- Kénegről. Than Károlytól (1867.) Ára 10 kr. — VIII. Két új kénsavas Káli- Kadmium kettőssónak jegeczalakjairól. krenner G. Sándortól (1867.) Ára 15 kr. — IX. Adatok a hagymáz oktanához. Rózsay Józseftől (1868.) Ára 20 kr. — X. Faraday Mihály. Akin Károlytól (1868.) Ára 10 kr. — XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Szabó Józseftől 1868.) Ára 10 kr. — XII. A magyarországi egyenesröpüek magánrajza. Pri- v a 1 d s z к у Jánostól (1868.) Ára 1 frt 50 kr. — XIII. A féloldali ideges főfájás. Frommhold Károlytól (1868.) Ára 10 kr. — XIV. A harkányi kénes víz vegy- elemzése. Than Károlytól (1869.) Ára 20 kr. — XV. A szulinyi ásványvíz vegy- elemzése. Lengyel Belátó (1869.) Ára 10 kr. — XVI. A testegyenészH újabb haladása s tudományos állása napjainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágo- sit.va. Batiz falvy Sámueltől (1869.) Ára 25 kr. — XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. К о c h Antaltól (1869.) Ára 30 kr. — XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz В ó z s а у Józseftől (1870.) Ára 15 kr. — XIX. A silikátok for- mulázásáról. W artha Vinczétől (1870.) Ára 10 kr. Második kötet. 1870—1871. I. Az állati munka és annak forrása. S а у Móricztól (1870) Ára 10 ki. — II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyarországban. B. Med- ny án szky Dénestől (1870.) Ára 20 kr. — III. Tapasztalataim a szeszes italok­kal, valamint a dohanynyai való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. Hirschler Ignácztól (1870.) Ára 80 kr. — ÍV. A hangrezgés intensitásának méréséről. Heller Ágosttól. (1870.) Ara 12 kr. — V. Hő és nehézkedés. Gre- guss Gyulától (1870.) Ára 12 kr. — VI. A Ceratozamia liimsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J u r á n у i Lajostól (4 táblával, 1870.) Ára 40 kr. — VII. A kettős torzszülés boncztana. Scheiber S. H.-tól Bukurestben, 4 kőnyomatu ábrával. Ára 30 kr. — VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. Klein Gyulától. Két táblával. Ára 15 kr. — IX. Oedogonium diplandrum s a nemzési folyamat e moszatnál. Jurányi Lajostól Ara 35 kr. — X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Zsigmondy Vilmostól. Ára 50 kr. — XI. Né­hány Floridea Kristalloidjairól. Klein Gyulától. (Egy t.ábl.) Ára 25 kr. — XII. Az Oedogonium diplandrum (Jur.) termékenyített petesejtjéröl. Jurányi Lajos­tól Ára 2.'> kr. — XIII. Az esztergomi burányrétegek és a kisczelli tályag földtani kora. Hant ken Miksától. Ára lo kr — XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. Poor Imre 1. tagtól. Ára 25 kr. — XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok К о eh Antaltól. Ára 40 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék