Kerpely Antal: A vas chémiai alkata és keménysége közötti vonatkozások (Értekezések a természettudományok köréből, 8/9., 1878)

ERIEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZT AbYTITK Ali VIII. KÖTET. IX. SZÁM. 1878. A VA S CHÉMIA1 ALKATA ÉS KEMÉNYSÉGE KOZOTT! VONATKOZÁSOK. KERPELY ANTALTÓL. Kút táblával ás több vajzzal JiAzfívi'ír közölt < / vr m > BUDAPEST, 1878. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) ■■ .....

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék