Teschler György: Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez (Értekezések a természettudományok köréből, 9/1., 1879)

EliTE KEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Macyar TudomAnyos Akadémia. A IU. OS / T A L Y Ií E N I) E L E T E I! О L SZKRKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZT AI.YTITK A! IX. KÖTET. I. SZÁM. 1879. ADATOK A DENTIN FOGAK FINOMABB SZERKEZETÉNEK ISMERETÉHEZ. TESCHLER GYÖRGY REÁLISKOLAI TANÁRTÓL КÖRMÖCZBÁNYÁN. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. (Л III. osztály ülésén 1877. június 11. bemutatta Margó T.) BUDAPEST. 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék