Dr. Szabó József: Urvölgyit egy uj réz-ásvány (Értekezések a természettudományok köréből, 9/9., 1879)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А Ш. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR IX. KÖTET. IX. SZÁM. 1879. n---,'n—ii----------I—----- '____ : “ ’ ' • r-_______J_________,__________ Ü RV ÖLGYIT EGY UJ REZ-ÁSYÁNY. , * t» .?,-•( ^ • rft ■ v.. 't' .. * г MEGISMERTETI Dr SZABÓ JÓZSEF >A_ R. TAG. p\ ] —§ Ára 10 kr. |“ ; .... : / * I ~ s, 4? " —' BUDAPEST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék