Dr. Goldzieher Vilmos: A szaruhártya szalagszerű elhomályosodásáról (Értekezések a természettudományok köréből, 9/17., 1879)

EIITEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja л Magyar Tudományos Akadémia. А П1. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. IX. KÖTET. XVII. SZÁM. 1879. i \SZARUHÁRTYA SZALAGSZER!! ELIIOMALYOSODASAROL. RAJZZAL EGY TÁBLÁN. Vr ÖOLDZIEHER VILMOS EGYETEMI MAGÁNTANÁRTÓL. (А III. osztály ülésén 1879. ápril 21. bemutatta Dr. Hirsohler I. 1. t.) —§ Ára 10 kr. 5 — Су—-—-—----————C) B UDAPEST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) _y (»liANDFÍ)KMME HOKNHAUTTKOBDNO.4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék