Stollár Gyula / Dr. Solymosi Lajos: Az Alsó-Kékedi gyógyforrás / A Felső-Rákosi savanyúvíz (Értekezések a természettudományok köréből, 9/21., 1880)

E RTE KEZE SE К SRMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magvak Tudományos Akadémia.- III. OSZTÁLY RENDELETÉ I*. Ő L SZKRKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZT ALV TITKA IC. IX. KÖTET. XXI. SZÁM. 1879. AZ ALSO-KEKEDI GYÓGYFORRÁS (JHEMIAI ELEMZÉSE. STOLL ÁR GYULÁTÓL. A FELSÖ-RÁKOSI SAYANYŰYÍZ VALAMINT A S'ÍÉKELV-IIDÍJRIIEUI IIII)lill SÓ.SFCRDÖ ОН ЕМ1Л1 ELEMZÉSE. Dr. SOLYMOSI LAJOSTÓL. BEMUTATTA DR THAN KÁROLY R. T. (A III. osztály ülésén 1879. október 20.) —§ Ara 20 kr. %— С/--------------о B UDAPEST, 1880. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék