Than Károly: Közlemények a M. K. Egyetem Vegytani Intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 10/1., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. TIZEDIK KÖTET. A III OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁI.YTITKÁR. BUDAPEST, 1881. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék