Balló Mátyás: A víz-elvonó tetek behatásáról a kámforsavra és amidjaira (Értekezések a természettudományok köréből, 10/5., 1880)

A VIZ-ELVONÓ TESTEK BEHATÁSÁRÓL A KÁMEORSAYRA ÉS AMT DJ A IRA. BALLÓ MÁTYÁSTÓL. (Előadta a III. osztály ülésén, 1879. márcz. 17.) BUDAPEST, 1880. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék