Than Károly: A városligeti artézi kút hévforrásának vegyi elemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 10/9., 1880)

Ell TE KEZE SEE: A T E R M ESZE T TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja л Magtab Tbdományos Akadémia. A III. О S Z T Á L Y К К N 1) E L E T É В Ö L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTAT. YTITKÁR. X. KÖTET. IX. SZÁM. 1880. A VÁROSLIGETI ARTÉZI kút нтомшш VEGYI ELEMZÉSE. THAN KAROLY RENDES TAGTÓT. (Előadta a III. osztály ülésén 1880. april 19-én.)-% Ara 20 kr. ^ BUDAPEST, 1880. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (А/. Akadémia épületében.) Budapest főváros törvényhatóságának példánya.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék