Dr. Ossikovszky József: Közlemények a Kolozsvári Egyetem élet- és kórvegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 10/15., 1880)

L ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. О S Z T Á L Y R E N D E L E T É В Ö L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLY-TITKÁR. X. KÖTET. XY. SZÁM. 1880. KÖZLEMÉNYEK A KOLOZSVÁRI EGYETEM ÉLET- ÉS KÓRVEGYTANI INTÉZETÉBŐL. IK 0SSIK0VSZKY JÓZSEF EGYETEMI TANÁRTÓL. I. Adalék a tyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. H. Avsenkéneg mint méreg s annak szerepe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a nagyági aranytellnr érczekből és a nyers tellurból. (Olvastatott а III, osztálynak 1880. május 24. ülésén.) '7 * / BUDAPEST, 1880.-^NtNiíÍD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék