Dr. Hőgyes Endre: Az associált szemmozgások idegmechanismusáról (Értekezések a természettudományok köréből, 11/1., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. I. SZÁM. 1881. ASS0CIÁLT SZEMMOZGÁSOК IDEGMECHANISMUSÁRÓL. D' HÖGYE8 ENDRE EGYETEMI TANÁRTÓL KOLOZSVÁRT. MÁSODIK KÖZLEMÉNY. II. RÉSZ. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az {inkénytelen assoeiált szemmozgásokra. 2 fametszettel. (А III. osztály ülésén 1881. januárhó 17-én bemutatta Balogh K.) / BUDAPEST, 1881. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA*. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék