Szabó Ferencz: A Carludovica és a Canna gummijáratairól (Értekezések a természettudományok köréből, 11/10., 1881)

f-------------------------------------------------------------------л Г : ~ á ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А П1. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. X. SZÁM. 1881. A CARLUDOVICA IS A CAKNA GUMMI JÁRATAIRÓL. SZABÓ FERENCZ-töl. EGY TÁBLÁVAL. (Bemutatta Klein Gyula, a III. osztály ülésén, 1881. ápril 11-én.) /чУм.П'.'в v флр!й) BUDAPEST, 1881. \ ■ /X A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. f 'рГ' (Ae Akadémia épületében.) ** ‘_ I_________________________________________Г <_____________________________;_________________________________ J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék