Dr. Lengyel Béla: A mohai (Fehérmegye) Ágnes-forrás vegyelemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 11/14., 1881)

ERTEKEZESEK vr К S Z E T TUDOMÁNYOK KÖ R É В Ő L. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. ŐSZ T Á L Y Ii E N D E L E T É В Ö L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁI.YTITKAR. XI. KÖTET. XTY. SZÁM. 1881. A MOHAI (FEHERMEGYE) к G N ES-F () R R Á S VEGYELEMZESE. I)r. LENGYEL BÉLA ' J.KV. TAGTOL. (Előadta a 1П. osztály 1880. június 21-én tartott ülésén.) BUDAPEST, 188]. A M. TCD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék