Borbás Vincze: Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai utmutató (Értekezések a természettudományok köréből, 11/16., 1881)

BORBÁS VINCZE REÁLISKOLAI R. ÉS EGYETEMI MAGÁNTANÁRTÓL. EGY TÁBLA RAJZZAL. (Előadta а III. osztály ülésén 1881. márcz. 14.) BUDAPEST, 1881. A M. TÓD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ^yATALA. (Az Akadémia épületében.) J .........j ÉRTEKEZÉSEK ' ,MÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL, Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELE TÉBŐ U SZERKESZTI /<*. 3 '/ SZABÓ JÓZSEF f| I 1 v 5* Jy ; OSZTÁLY TITKÁR. \ i : Кг‘ ‘ 7. THI г Ti ^ “ XI. KÖTET. XVI. SZÁM. 1881. ELZÖLDÜLT SZARKA LA В MINT MORPHOLOGIAI ÚTMUTATÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék