Schuller Alajos: A viznek képződési melegéről (Értekezések a természettudományok köréből, 11/17., 1881)

ÉRTEKEZÉSEK А ГГ E R M É S % E T TII DOHÁNYOK KÖ R É В Ő L. Kiadja л Maqyar Tudományos Akadémia. А III. ŐSZ T Л L Y К E N D E L E T É H Ő L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF 03ZTÁI.YTITKÁIÍ. XI. KÖTET. XVII. SZÁM. 1881.---------Ыг~ : ‘ ------- ' -{—гг—г : А VIZ NEК KÉPZŐDÉSI M KLEDÉRŐL. ♦ SCHULLER ALAJOS L. TAGTÓT.. (Előadta a 1 IT. osztály ülésén 1881. junius '20.) BUDAPEST, 1881. \ A M. TDD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék