Hazslinszky Frigyes: Rendhagyó köggombák (Értekezések a természettudományok köréből, 11/19., 1881)

a] ; .---------------Г--------­d '- EIITE KEZESE К ...д...________________ 5 г) I.MÍ3 SZÉT TUDÓ HÁNYOK KÖRÉBŐL. t' | Kiadja a Maoyau Tudományos Akadémia. Alii. ŐSZ 'I' Л Jj Y К E N D E L E T É 15 Ő L ' J ^ " SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTAT. YTITK ÁR. ,-.V XI. KÖTET. XIX. SZÁM. 1881. RENDHAGYÓ . К f> Gr G О M В Á ív. HAZSLINSZKY FRIGYES R. TAGTÓL. RAJZÓKRA L. (Beterjesztetett ;i III. osztály ülésén, 1880. május 24-én.) ' . i * . : 0' v BUDAPEST, 1881. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék