Than Károly: Közlemények a M. Kir. Egyetem vegytani laboratoriumából (Értekezések a természettudományok köréből, 11/24., 1881)

55388 , ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. ŐSZ T Á LY RENDEL E T É В Ö L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁIÍ.----------------------------------------------------------­X I. KÖTET. XXIV. SZÁM. 1881. KÖZLEMÉNYEK A M. К Ili. EGYETEM У E U Y TANI L А В0 R A T 0 RIU MÁ ВÓL. BEMUTATTA THAN KÁROLY И. TAG. (A III. osztály ülésén 1881. október 17.) I. A borkösav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonylsnlfid pliysikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsnlfid előállítása. 2-ik közlemény. IIosyay Lajostól. ■ BUDAPEST, 1881. \­‘ . , \ А /I. TŰD. AKADÉMIA KŐN Y VK [ADÓHIVATALA (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék