Liebermann Leó: Közlemények az Állatorvosi Tanintézet Vegytani Laboratoriumából (Értekezések a természettudományok köréből, 11/25., 1881)

ÉRTEКEZÉSEК a természettudományok köréből. Első Kötet. 1867—1870. >I;isodik kötet. 1870—1871. Harmadik kötet. 1872. I. A kapaszkodó hajózásról. Kenessey. 20 кг. II. Emlékezés Neilreich Ágostról. Hazslinszky 10 кг. III. Frivaldszky Imre életrajza. Nendtyicb. 20 kr. IY. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismertetéséhez. Hirsohler. 20 kr. V. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. IJr. Fleischer és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti Than. 20 kr. — VI. Közleményei n m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját maga, valamint Dr. Lengyel és Dr. Bohrbach részéről. Előterjeszti Than. 10 kr. — VII. Emlékbeszéd Flór Eerencz felett. Dr. Póor. 10 kr. — VIII. Az ásványok olvadásának meghatározása új módja. Szabó. 16 kr. — IX. A gombák jelleme. Hazslinszky. 10 kr. — X. Adatok a zsirfelszivódáshos. Thanhoffer. 60 kr. — XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. Mihálkovics. 25 kr. — XII. A vese vérkeringési viszonyairól. H ö g у e s. 50 kr. — XIII. Rhizidium Englenae Alex. Braun. Adalék a Chytridium félék ismeretéhez. Dr. E n t z, 30 kr. — XIV. Vizs­gálatok az emlősök fül csigájáról. Dr. К 1 u g. 40 kr. — XV. A pesti egyetem ás­ványtárában levő földpátok jegeezsorozatai. A b t. 60 kr. Sogyedik kötet. 1875Í. I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. К a 1 c h b r en­ne r. 25 kr. — II. Az Aetliyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В álló. 10 kr. — III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. Jurányi 20 kr. — IV. Hyrtl Corrosio-anatomiája. Lenhosseli. 10 kr. — V. Egy új módszer a föld­pátok meghatározására kőzetekben. Szabó. 80 kr. — VI. A beocsini márga földtani kora. Hantken. 10 kr. Ötödik kötet. 1874. I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. Gönczy. 10 kr. — II. Magyaror­szág téhelyröpüinek futonczféléi. F r ival ds zky. 40 kr. — III. Beryllium és alu­minium kettős sók. W e 1 к о v. 10 kr. — IV. Jelentés a Capronamid előállításá­nak egy módjáról. Fabinyi 10 kr. — V. Időjárási viszonyok Magyarországban 1871. évben; különös tekintettel a liőmérsékre és csapadékra. 7 táblával. S c h e n z 1. 50 kr.— VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a délnyugati középmagyarországi hegység ó-liarmadkori képződményeiben. H a n t- k e n 20 kr. — VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. Kenessey. 20 kr. — Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez. VIII. Hirsch- 1 e r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. Róz say. 25 kr. — X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. Margó. 15 kr.— XI. A rako- váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése. Koch. 10 kr. Hatodik kötet. 1875. I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X á n t u s. 10 kr. — II. Dorner József emléke. Kalchbrenner. 12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1. t. felett. Érkövy. 12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről- Schuller. 10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytan, intézetéből. Dr. Fleischer. 20 kr. — VI. A knyaliinai meteorkő mennyilegel vegyelemzése. Dr. Than. 10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. К 1 u g. 30 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. Hazslinszky. 10 kr. — IX. A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. Than. 10 kr. — X. Öt közlemény a m. k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n. 20 kr. — XI. A kőzetek tanul­mányozásának módszerei stb. Dr. Koch 30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. к egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti T h an. 30 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék