Jendrássik Jenő: Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos úrnak (Értekezések a természettudományok köréből, 12/4., 1882)

---------------- --------------------—— --------------------------~Л г-------------------------------------------:---------------------------------------------N ÉR TEKEZÉSEK A TERMESZE TTUDOMÁ Nr Y OK KORÉBÓL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁI.YTÍTKÁR. XII. KÖTET. 17. SZÁM. 1882. HELYREIGAZÍTÓ ÉSZREVÉTELEK THANHOFFER LAJOS ÚRNAK E czímü székfoglaló értekezéséhez: „ADATOK A HARÁNTCSÍKŰ IZMOK SZERKEZETE ÉS IDEGVÉGZÖDÉSÉHEZ/ JENDRÁSSIK JENŐ E. TAGTÓL. (Előadta a III.'osztály ülésén 1881. nov. 14-én.Y^ , . —5 Ára 10 hr. /'í'/ í* f akadémia) * W\*>or»vA i BUDAPEST, 1882. Л M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA?^ ^ (Ae Akadémia épületében.) Á____________________________________________J V_________:________________________ J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék