P. Kiss Károly: A szénkönenyek égése chlorgázban (Értekezések a természettudományok köréből, 12/7., 1882)

; “ ■ x, I ÉRTEKEZÉSEK A TERMESZE T TIID 0 M Á N Y (J K KO R É B Ő L. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OS Z T Á L Y K E N O E L E T É lï Ö L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. Xir. KÖTET. VII. SZÁM. 1882. A SXÉNKÖNENYEk ÉGÉSE Ш CHL OKGÁZBAN. í I P. KISS KAROLYTOL. (A III. úsztál}7 ülésén 1882. május 15-én beterjesztette Than К. г. t.) I ç P-■g, Ага 10 кг- .5“ BUDAPEST, 1882. А М. TUD. AKADÉMIA К ÜK Y V КIA D (') - И IVAT AL f (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék