Thanhoffer Lajos: Helyreigazitó észrevételek (Értekezések a természettudományok köréből, 12/9., 1882)

ÉRTEKEZÉSEK IÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. — Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY К E N D E L E T Éűí ÖL 5 " 4 SZABÓ JÓZSEF OSZTAI.YTITKAU.-------------.. —í-------év-sa X II. KÖTET. IX. SZÁM. 1382./ Fi HELYREIGAZÍTÓ íszrevítelek JENDRÁSSIK JENŐ un » H E LYR EI GAZ IT Ó« C ZIM 0 »É SZ RÉVÉ TE LEIR E.« TIIAMOFFER LAJOS (5 tii'»’- •J- l'j LEV. TAGTÓL. \tÍ / (Felolvasta а M. Tud. Akad. III. osztályának 1882. május lió 15-én tartott ülésén.) "Г*" BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Ab Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék