Hantken Miksától: A clavulina szabói-rétegek. Az euganeák és a tengeri alpok területén és a krétakoru “scaglia" az euganeákban (Értekezések a természettudományok köréből, 13/1., 1883)

. ÉRTEKEZÉSEK KÉSZET TUDOMÁNYOK KÖ R É В Ő L. mm~‘““““ Kiadja л Magyar Tudományos Akadémia. А Ш. OSZTÁLY KENDELET ÉВ ÖL SZEKK KHZ rí 5 ' " " ~ ’ “ ‘ SZABÓ JÓZSEF SUD ■'f 1 OSZTAT.YTTTIÍ ЛИ. Á CLAVULINA SZABÓI-rtÉFEÉEK. ÁZ EUGANEÁK ÉS A TENGERI ALPOK TERÜLETÉN ÉS A KRÉTAKOR!! ..MAGIJA" AZ EUGANEÁKBAN. HANTKEN MIKSÁTÓL. 4 TÁBLÁVAL. (Felolvasta а III. osztály 1882. január 16-fci ülésén.) BUDAPEST, 1883. .. t A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék