Dr. Lengyel Béla: A parádi timsós, ilonavölgyi timsós, és a Clarisse-forrás vizének vegyelemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 13/5., 1883)

ÉRTEKEZÉSEK a természettudományok köréből. Első kötet. 1807—1870. llásodik kötet. 1870—1871. Harmadik kötet. 1872. Negyedik kötet. 187IÍ Ötödik kötet. 1874. Hatodik kötet. 1875. I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. Xántus. 10 kr. —II. Dorner József emléke. Kalchbrenner. 12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1. t. felett. Érkövy. 12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről. Schuller. 10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Dr. Fleischer. 20 kr. — VI. A knyahinai meteorkő mennyileges vegyelemzése. Dr. Than. 10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. Klug. 30 kr. —VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s 1 i n s z к у. 10 kr. — IX. A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. Than. 10 kr. — X. Öt közlemény a m. k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n. 20 kr. — XI. A kőzetek tanul­mányozásának módszerei stb. Dr. Koch 30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. к. egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti Than. 30 kr. Hetedik kötet. 1876. I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közi. Dr. Fleischer. 20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. Haberern. 12 kr. — III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. Schuller 10 kr. — IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja Dr. Thanhof- f e г. 50 kr. — V. Pólya József emléke. Di\ Török. 10 kr. — VI. Tanulmányok a talaj absorbriója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. Hazs- 1 i n s z к y. 10 kr.— VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. В a 1 о gh. 40 kr.— IX. Krystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. 3 képtáblával. Szécskay. 30 kr. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. Balogh 10 kr. — XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. Fabinyi. 10 kr. — XII. Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. Nendtvich. 10 kr. — XIII. Jelenté Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. Szabó. 10 kr. — XIV. A felső­bányái trachit wolframitja. 1 táblával. Dr. Kren n er. 10 kr. — XV. Vizsgálatok a kolozsvári m. к. tud. egyetem vegytanintézetéből. 6) A cyansav vegyületek szöveti alkatáról. Dr. Fleischer. 10 kr. — XVI. A villanyosság kiegj-enlődése a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. К о n t. 10 kr. Vyolczadik kötet. 1877. I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben Schenzl. 40 kr. — II. A hortobágyi ke3erűviz elemzése. Dr. Schvarczer 10 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. Se hu eh. 10 kr. — IV. Vizsgálatok a fulminátolc (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. Steiner. 20 kr. — V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. Len hőssé к József. 20 kr. — VI. Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. Hantken Miksa. 10 kr. — VII. Tanulmányok az aldehydek vegyflleteiről phenolokkal. (Első értekezés.) Di- hydroxyphenyl-aethan és vegyületei. Dr. Fabinyi Rudolf. 10 kr. — VIII. Magyarhoni Auglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. Kren n er József Sán­dortól. (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti vonatkozások. Kerpely Antaltól. Két táblával és több rajzzal a szöveg között. 20 kr.— X. Ásvány-és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. Koch Antal lev. tagtól. 20 kr. — XI. Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­mia levelező tagja fölött. Galgóczy Károly, lev. tagtól. 10 kr. — XII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék