Kalchbrenner Károly: Új vagy kevésbbé ismert hasgombák. Gasteromycetes novi vel minus cogniti (Értekezések a természettudományok köréből, 13/8., 1884)

L ÉRTEKEZESEK MÉSZ E T rr U D О M Á NYOK К Ö К É Б О I Kiadja л Маоулн Tudományos Akadémia. L\ III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZEHKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁIl. XIII. KÖTET. VIII. SZÁM. 1888. ÚJ VAGY КEVÉSBEÉ ISMERT H A S G О М В А К. GASTEROMYCETES NOVI VÉL MINUS COGNITI. V TABLAVAL, KALOHBRENNER KÁROLY, n. TAűTÓr.. (Beterjesztette kiadásra a III. oszt. értekezletén 1883. június 25-én •Lírányi L. r. t.) А ' „ •' </ BUDAPEST, 1884. п л.\, к А М. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-IIIV'ATALA. (Az Akadémia épületében.) \ . V*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék