Dr. Daday Jenő: Adatok a Cilioflagelláták ismeretéhez - véglénytani tanulmány (Értekezések a természettudományok köréből, 13/15., 1884)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIII. KÖTET. XV. SZÁM. 1883. ADA T ОК CIL10FLAGELLÁTÁK ISMERETÉHEZ. (VEGLÉNYTANI TANULMÁNY.) 1. RAJZ LAPPAL. DR DADAYr JENŐ, KOLOZSVÁRI TUD. EGYET. MAGÁNTANÁR. (А III. oszt. ülésén 1883. decz. 10-én bemutatta Horváth G. 1. t.) c; a> ■"> Ara 20 kr. >— BUDAPEST, 1884. A M. Tül). AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék