Dr. Tömösváry Ödön: Egy tömegesen tenyésző légyfaj az Alső-Duna mellékéről (Értekezések a természettudományok köréből, 14/1., 1884)

с-----------------------------------------------------------------------------------------------а- ­E RTEKEZESEK í A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KORÉBÓL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁI.YTITKAR. XIV. KÖTET. 1. SZÁM. 1884. EGY I TÖMEGESEN TENYÉSZŐ LÉGYFAJ i . AZ ALSŐ-DUNA MELLÉKÉRŐL. . I (THALASSOMYIA (JUNG REGATA.) HÁROM TÁBLA RAJZZAL. . Dr. I' () M Ö S VÁ R Y Ö D O N T Ó L. (Beterjesztette а III. osztály ülésén 1884. jan. 21-én Horváth G. 1. t.) P| • ■ —I Ára 30 kr. j|­täÄcÄтТкм'iáTn УКОКАЛ' ТА1АЛ/ 1 BUDAPEST, 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék