Dr. Primics György: A Keleti Kárpátok geológiai viszonyai (Értekezések a természettudományok köréből, 14/4., 1884)

(------------------------------------------------------------------------------------------------^- . ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIV. KÖTET. IV. SZÁM. 1884. A KELETI KÁRPÁTOK * GEOLÓGIAI VISZONYAI. Dr. PRIMICS GYÖRGYTŐL. 2 SZELVÉNYNYEL. О - у ~cL Apa 30 kr- „5“ BUDAPEST, 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) I V_____________________________________ _______________________> Y_____________________________________________У

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék