Hantken Miksa: Uj adatok a Buda-nagykovácsii hegység és az esztergomi vidék ismeretéhez (Értekezések a természettudományok köréből, 14/6., 1884)

w EKTEKEZESEK A !, j TESZ E T T IJ ÍJ О M Á N Y О К К Ö R WВ 0 T.. 1 1 ' I Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. „ IIr. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTAT.YTITK ÁR. XIV. KÖTET. VI. SZÁM. 1884. IJJ ADATOK А И U DA-NAOYK 0 VÁC S 1J II F.G YS É G ÉS AZ FSZTEKGOMI VIDÉK FÖLD ÉK ŐSLÉNYTANI ISMERETÉHEZ. HANTKEN MIKSA R. TAGTÓI.. (Felolvasta а III. osztály ülésén 1884. májas 19.) V. BUDAPEST. 1884. A M. TCD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék