Szigethy Károly: A folyami rák zöldmirigyének boncz-, szövet-, és élettana (Értekezések a természettudományok köréből, 14/7., 1885)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ÉR TEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIV. KÖTET. VII. SZÁM. 1884. A FOLYAMI BAK ZÖLDMIRIGYÉNEK B0NCZ-, SZÖVET- ÉS ÉLETTANA. KÉT TÁBLÁVAL. SZIGETHY KÁROLYTÓL. Dolgozat dr. MARGÓ TIVADAR ny. r. tanár egyetemi zoológiái intézetéiből. (Megismertette a III. oszt. ülésén 1884. oct. 20. Margó T. r. t.) —< Ára 20 kr. BUDAPEST, 1885. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) J J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék