Dr. Hőgyes Endre: Az associált szemmozgások idegmechanismusáról (Értekezések a természettudományok köréből, 14/9., 1885)

ERTE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIV. KÖTET. 9. SZÁM. 1884. KEZESEK AZ ASSOCIAIT SZEMMOZGASOK IBEGMECHANISMUSÁRÓL. D- HŐGYES ENDRE L. TAGTÓL. EGY FAMETSZETTEL, HAT TÁBLÁZATTAL ÉS EGY SZÍNES KŐHAJZZAL. HARMADIK KÖZLEMÉNY. (Előadatott mint székfoglaló értekezés a III. osztály 1884 nov. 17-én tartott ülésén.) ф Ara 00 kr. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék