Dr. Erőss Gyula: Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes hőmérséki viszonyaira vonatkozólag (Értekezések a természettudományok köréből, 15/12., 1885)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 17МЮ/Л SZABÓ JÓZSEF omUmrali. KÖZLEMÉNY A BUDAPESTI MAGY. КШ. EGYETEM I. SZÜLÉSZETI ES NŐŰYÓG1 ÁSZAIT KÓRODÁJÁROL. Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes hömérséki viszonyaira vonatkozólag. Dl'. Ellöss GYL'LÁ-tól. (Beterjesztette a III. oszt. ülésén 1HST» jón. lő. az oszúh titkár.I Az orvosi tudomány buvárlatainak egyik legkiválóbb ter­méké az ep és beteg test bömérséki viszonyainak ismerete. A tudomány ez ismeretek által szilárdabb alapot, a gyakor­lat pedig megbízható vezetőt nyert. Csak egy téren nem ha­ladtak a kutatások jelentékenyen előre. A csecsemők hőmér- séki viszonyai, főleg az élet első heteiben, máig is hiányosan vannak tanulmányozva; a mi miatt több irányban egészen kez­detleges ismeretek állanak az orvos rendelkezésére. Pedig eppen ez kor igényli leginkább, hogy minden megbízható в a megfigyelőnek könnyen keze ügyébe eső tünemény kiderít- tessék, mely az egészséges és beteg állapot meghatározására irányadó, vagy éppen döntő lehet. Nagyobb korú gyermekek, meg inkább pedig felnőtteknél az alanyi tünemények szembe­ötlők és többé kevesbbé mérvadók az orvos Ítéletének fölállítására nézve. Csecsemőknél ellenben az alanyi tünemények korlátolt köre, vagy teljes hiánya, továbbá nehéz vonatkoztatása egy, vagy más állapotra, tisztán a tárgyilagos megfigyelés terére utal bennünket. и. T. а к. krt. л тг.нмк/.акттгр. kkkobí i. 1S85. xv. к. 12. я/. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék