Szádeczky Gyula: A magyarországi obsidiánok különös tekintettel geologiai viszonyaikra (Értekezések a természettudományok köréből, 16/6., 1887)

ÉRTEKEZÉSEK lÉSZETTUDOMÁNYOK KÖEÉB(Í la. ■ .ттяг^гт А Ш. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL •' SZERKESZTI ' ; Beszerzési SZABÓ JÓZSEF.5, ___i O SZTÁLY TITKÁR. t 10.70322,01:___ X VI. KÖTET. t;. SZÁM. 1880. A MAGYARORSZÁGI OBSIDIÁNOK ÍÜLÖNÖS TEKINTETTEL GEOLÓGIAI VISZONYAIKKÁ. A SZÖVEGBE NYOMOTT NÉGY FAMETSZVÉNYNYEL. SZÁDECZKY GYULA EGYETEMI TANÁRSEGÉDTŐL (Bemutatta az osztály ülésén 1886. február 15. Szabó J. r. t.) BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1887.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék