Dr. Lendl Adolf: A pókok (araneina), különösen a kerekhálós pókok (epeiridae) természetes osztályozásának kisérlete (Értekezések a természettudományok köréből, 18/2., 1888)

Ю- ÉRTEKEZÉSEK ~ 1ÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. СС/ U. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL . "л •*. szerkeszti 1 ^Beszerzési л ? SZABÓ JÓZSEF M OSZTÁLYTITKÁR. f i ■ a XVIII. KÖTET. 2. SZÁM. 1888. A TOKOK (ARANEINA), KÜLÖNÖSEN A KEREKHÁLÓS PÓKOK (ЕРЕШПШ I TERMÉS/ETES OS/TÁLYOZÁSÁNAK KÍSÉRLETE. IRTA Dr. LENDL ADOLF. BUDAPEST. 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék