Inkey Béla: Az erdélyi havasok az Olt szorostól a Vaskapuig (Értekezések a természettudományok köréből, 19/1., 1889)

ÉKTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY BENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XIX. KÖTET. 1. SZÁM. 1889. AZ ERDÉLYI HAVASOK /á; AZ OLTSZOKOSTÓL A VASKAPUIG. GEOTEKTONIKAI VÁZLAT. INKEY BÉLA L. TAGTÓL. (Székfoglalóul felolvasta az osztályülésen 1889. márcz. 18.) Ara 20 hr. BUDAPEST. 1889.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék