Dr. Schaffer Károly: Az idegrendszer szöveti elváltozásai a veszettségnél (Értekezések a természettudományok köréből, 19/8., 1890)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAK TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI . \ SZABÓ JÓZSEF OSZTÁL YTITICÁR. XIX. KÖTET. 8. SZÁM. 1889. AZ IDEGRENDSZER SZÖVETI ELVÁLTOZÁSAI A VESZETTSÉGNÉL. IRTA Dr.JíCHAFFER KÁROLY. Dolgozat az egyetemi elmekór- és gyógytani intézetből. (Rajzzal egy táblán.) (Bemutatta az osztály-ülésen 1889 jún. 24. Högyes Endre r. t.) fr í ° V, Ára 50 kr. BUDAPEST. 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék