Dr. Preisz Hugó: Adatok a veleszületett szívbajok tanához (Értekezések a természettudományok köréből, 19/9., 1890)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁL YTITKÍR. XIX. KÖTET. 9. SZÁM. 1889. ADATOK A VELESZÜLETETT SZÍVBAJOK r rr TANÁHOZ. Dr. PREISZ HUGO EGYETEMI TANÁKBEGÉDTÖb, S 1 ^ A ' (Két tábla rajz.) (Beterjesztette az osztályülésen 1889 jun. 24. Mihálkoyits Géza r. t.) Ara 50 kr. BUDAPEST. 1890. /дХ> TIZENHÉT ESE^ ^APCMn.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék