Dr. Schenek István: Kísérleti adatok az akkumulátorok működéséhez (Értekezések a természettudományok köréből, 20/1., 1890)

ÉRTEKEZÉSEK A TEEMÉSZEITUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY’ RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR XX. KÖTET. 1. SZÁM. 1890. kísérleti adatok SÍ TMULATOROK MŰKÖDÉSÉHEZ. / M. ACADKM í A’ \ '^könyvtaraJ Dr. SCHENEK ISTVÁN LEV. TAGTÓL. (i—'V TÁBLÁZATTAL.) (Mint székfoglalót felolvasta a III. osztáhj ülésén 1890. márczias 17.) Ára 30 hr. BUDAPEST.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék