Dr. Szili Adolf: Egy érzéki megtévedés magyarázata (Értekezések a természettudományok köréből, 22/5., 1892)

-----------------------------------------------------------­—----------------—------------------------------------­ÉR TEKEZÉSEK A TEltMÉS Z ETTUDOMÁN Y О К KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XXII. KÖTET. 5. SZÁM. 1892. EGY ÉRZÉKI MEGTÉVEDÉS MAGYARÁZATA. /mácatjemiATa V KÖiVry ГА1УА.7 Dr. SZILI ADOLF, EGYETEMI MAGÁNTANÁRTÓL. (Előadta mint vendég a III. osztály ülésén, 1892. márczius lé-én.) Ára 30 kr. BUDAPEST. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék