Dr. Török Aurél: Adatok az árpádok testereklyéinek embertani búvárlatához (Értekezések a természettudományok köréből, 23/9., 1894)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. Л III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF osztálytitkAr, ХХ1П. KÖTET. 9. SZÁM. 1894. ADATOK \l ÁRPÁDOK TESTEREKLYÉINEK Dili!-'UTAM BÍTÁRLATÁHOZ. MÁSODIK KÖZLI M ÉN , . D* TÖRÖK AURÉL T.EV. TAGTÓI.. (Előadva а Ш. osztály ülésén 1893. október l(i-án.) Ára 60 kr. BUDAPEST. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék