Dr. Schaffer Károly: Az intrahypnotikus reflexcontracturák morphologiája és a suggestiónak behatása ezekre (Értekezések a természettudományok köréből, 23/11., 1894)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY EE N LELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XXIII. KÖTET. 11. SZÁM. 1894. AZ ITRAHYPNOTIKUS REFLEXCONTRACTURÄK MORPHO- LOGIÁJA ÉS A SUGGESTIONAK BEHATÁSA EZEKRE. Dr SCHAFFER KÁROLY EGYET. MAGÁNTANÁRTÓL. (RAJZOKKAL.) Beterjesztette az osztíUyülésen 1892. október 17-én és 1893. november 13-án és bevezető megjegyzésekkel ellátta : HŐ GYES E. R. T. Ára 75 kr. BUDAPEST. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék