Értekezések a társadalmi tudományok köréből 4. (Budapest, 1875-1877)

É R T E K E Z É S E K A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. NEGYEDIK KÖTET. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI FRAKNÓI VILMOS OSZTÁLYTITKÁR. A iví. r AKADÉMIA l^'TTKÁBi HIVAIMé BUDAPEST, 1878. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében )

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék