Értekezések a társadalmi tudományok köréből 7. (Budapest, 1881-1885)

ÉRTEKEZÉSEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PESTY FRIGYES OSZTÁLYTITKÁU. VII. KÖTET. I. SZÁM. 1881. A NEMZETKÖZIJ0& ELIÍL1TE KANT PHILOSOPHIÁJA SZERINT. Dr MEDVECZKY FRIGYES EGYETEMI MAGÁNTANÁRTÓL. (Olvastatott a II. osztály 1881. január 10-ki ülésén.) BUDAPEST, 188l\Av< A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIV AT A1 (Az Akadémia bérházában).

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék