Értekezések a társadalmi tudományok köréből 8. (Budapest, 1885-1887)

Schvarcz Gyula: Montesquieu elmélete a monarchiai államformáról / 1. szám

MONTESQUIEU ELMÉLETE Λ MONARCHIÁI ÁLLAMFORMÁRÓL A »L'ESPRIT DES LOIS« ELSŐ TÍZ KÖNYVÉBEN ÉS AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYFEJLŐDÉS. SOHVARCZ GYULA !.. TAGTÓL. (Fölolvastatott a II. osztály ülésén 1885 június 8-án.) Ara 30 kr. g— BUDAPEST, 1885. ÉRTEKEZÉSEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PEST Y FRIGYES OSZTÁLYTITKÁR. VIII. KÖTET. I. SZÁM.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék