Értekezések a társadalmi tudományok köréből 9. (Budapest, 1887-1888)

ERTEKEZESEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A ΙΓ. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PESTY FRIGYES OSZTÁLYTITKÁR. IX. KÖTET. I. SZÁM. AZ EURÓPAI MONARCHIÁK RENDSZERES ALAPTÖRVÉNYEIRŐL TEKINTETTEL EZEK ALKOTMÁNYTÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEIRE. SCHVARCZ GYULA LEV. TAGTOL. (Olvastatott a II. oszt. ülésén 1887. január 10.) A . -* ^ADÉMfA FéJITKÁ&i hiVAlA14 BUDAPEST, 1887.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék