Értekezések a társadalmi tudományok köréből 10. (Budapest, 1888-1890)

ÉRTEKEZÉSEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PEST Y FRIGYES OSZTÁLYTITKÁR. X. KÖTET. I. SZÁM. ADALÉK A RÓMAI ALKOTMÁNYPOLITIKÁHOZ ÉS ÁLLAMJOGHOZ. SOHVARCZ GYULA R. TAGTÓL. (Olvastatott a II. osztály ülésén, 1888. június 11-én.) —|_Ára 40 kr^ §=­A M. T. AKADÉMIA förjTKAai hivatal BUDAPEST, 1888.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék