Értekezések a társadalmi tudományok köréből 13. (Budapest, 1903-1909)

Edvi Illés Károly: Parlamenti szólásszabadság / 1. szám

KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PAUER IMRE oszTÁLYTiTKÁn. XIII. KÖTET. 1. SZÁM. PARLAMENTI SZÓLÁSSZABADSÁG. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. EDVI ILLÉS KÁROLY L. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1903. június 15-én tartott ülésén.) Ara 40 fillér. ÉRTEKEZÉSEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÓRÉBÓL. I BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1903.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék