Értekezések a társadalmi tudományok köréből 14. (Budapest, 1909-1915)

Finkey Ferencz: A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve / 1. szám

ÉRTEKEZÉSEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A II. OSZTÁLYRENDELETÉBŐL SZERKESZTI DR PAUER IMRE OSZTÁLYTITKÁR. XIV. KÖTET 1. SZÁM. A JOGTALANSÁG UNT A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNY ISMÉRVE SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS FINKEYFERENCZ LEV. TAGTÓL (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1909. márczius 8-iki ülésén.) Ara 1 korona 50 fillér. A Μ. T AKADÉMIA- ÚRTKÁEl BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1909.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék